siłownie plenerowe siłownie zewnętrzne
urządzenia fitness/>
          <p class= Fit Park - Producent siłowni plenerowych

siłownie zewnętrzne siłownie plenerowe outdoor fitness siłownia zewnętrzna

Siłownie dla niepełnosprawnych

Siłownie zewnętrzne dla niepełnosprawnych umożliwiają aktywizację fizyczną osób z ograniczoną sprawnością fizyczną, nawet poruszających się na wózkach.

Warto zadbać o aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych nie tylko w salach przeznaczonych do rehabilitacji lecz również na świeżym powietrzu. Poprzez odpowiednią konstrukcję urządzeń do ćwiczeń, nawet osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Siłownie dla niepełnosprawnych zapobiegają społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im samodzielnego wykonywania ćwiczeń fizycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Projektując siłownie zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przystosowanie urządzeń celem umozliwienia samodzielnego wykonywania ćwiczeń. Bardzo ważne są również kwestie bezpieczeństwa.

Warto zamontować siłownie dla niepełnosprawnych wszędzie tam gdzie są osoby starsze, z ograniczoną sprawnością fizyczną, szczególne w ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości. Warto zadbać, aby osoby z ograniczoną sprawnością ruchową również miały łatwy dostęp do miejsc gdzie będę mogły aktywnie spędzić czas.